PROGRAM 25.10. 2016

Úvodní slova 10:00 10:30

Václav Votava, předseda Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR
Zdeněk Tůma, partner KPMG

Sjednocení dohledu 10:30 12:00

Milan Šimáček, ekonom a bývalý náměstek ministra financí 2006 -2008
Zdeněk Husták, bývalý člen prezídia Komise pro cenné papíry, pedagog VŠE
Václav Křivohlávek, bývalý ředitel odboru pověřen výkonem státního dozoru v pojišťovnictví, pedagog VŠFS
 
moderátor: Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USFČR
 

 

Oběd 12:00 13:00

 

Deset let poté 13:00 14:30

Lenka Jurošková, náměstkyně ministra financí
Júlia Čillíková, ředitelka odboru regulace, NBS
Vladimír Tomšík, viceguvernér ČNB
Pavel Štěpánek, výkonný ředitel, Česká bankovní asociace
 
moderátor: Zdeněk Tůma, partner KPMG

 

Přestávka na kávu 14:30 15:00

Panelová diskuse 15:00 16:00

Jiří Šindelář, předseda představenstva a výkonný ředitel USFČR
David Rozumek, ředitel sekce dohledu nad finančním trhem ČNB
Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT
Petr Stuchlík, generální ředitel, Fincentrum
Roman Fusek, ředitel odboru ochrany finančního spotřebitele, NBS
 
moderátor: Petr Dvořák, prorektor, VŠE

 

Závěr 16:00 16:15

 

 

KONFERENCE 10 LET DOHLEDU POD ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU

KONFERENCE 10 LET DOHLEDU ČNB

O ČEM?

Konference mapuje desetileté období sjednocení dohledu nad kapitálovým trhem a pojišťovnictvím pod křídla ČNB. Co se za tuto dekádu povedlo, v čem lze shledat úskalí a jaké jsou současné problémy dohledu? Jak si regulátor představuje jeho budoucnost, jak probíhá jeho výkon a to nejen u nás, ale i u našich slovenských sousedů.

KDY A KDE?

Akce se bude konat dne 25. 10. 2016, v kongresovém centrum ČNB. Entrance fee: 490 Kč, pro studenty 290 Kč.   

Nad konferencí převzali záštitu: náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková, vedoucí Úřadu vlády České republiky Pavel Dvořák, dále pak profesní asociace AKAT ČR, AFIZ, USFČR, ČBA

 

 

Fincentrum

Fincentrum patří mezi trojici nejvýznamnějších finančně-poradenských společností v České republice. Svou poradenskou činnost orientuje bez výjimky na kvalitu a zájmy klienta. Společnost sdílí se svými poradci a obchodními partnery hodnoty kvalitního finančního poradenství. Poradci společnosti Fincentrum nabízí svým klientům výběr z největšího množství finančních institucí a jejich produktů, díky tomu mohou vyřešit prakticky každou situaci, která u klienta nastane.

Bankovnictví

Je jediný časopis, který se věnuje profesionálním financím a jehož historie sahá až do roku 1945, čímž se řadí k nejstarším periodikům v Česku. Sleduje aktuální témata v oblasti bankovní industrie. Jeho čtenáři jsou osobnosti z oblasti bankovního sektoru a profesionálové. Časopis cílí na manažery, ředitele finančních institucí, společností působících v oblasti poradenství, IT, advokacie a osoby s rozhodovací pravomocí. V redakční radě časopisu zasedají zástupci akademické obce, Ministerstva financí, České národní banky, České bankovní asociace a zástupci vedoucích společností na finančním trhu.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství – USF vznikla v červnu roku 2006. Jsme neziskové profesní sdružení právnických a fyzických osob podnikajících na území České republiky v oblasti finančního zprostředkování a poradenství. Naším posláním je zlepšit kvalitu služeb v oblasti finančního poradenství a zprostředkování na českém trhu. Chceme jasně deklarovat standardy finančního poradenství a zprostředkování a důsledně dohlížet na jejich dodržování ze strany členů USF. Pracujeme na zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. Zastupujeme subjekty sdružené v unii při jednání se státními a veřejnoprávními institucemi, ostatními profesními sdruženími na trhu a finančními institucemi – producenty finančních produktů.

Partneři